Hồ sơ dự thầu là gì? Bộ hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh bao gồm những gì?

20 Tháng Bảy, 2022

Hồ sơ dự thầu là gì và cần những giấy tờ gì? Mặc dù hiện nay chưa có quy định cụ thể về những loại giấy tờ cần chuẩn bị trong quá trình dự thầu nhưng những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn chuẩn bị bộ hồ sơ dự thầu hợp lệ, hoàn chỉnh nhất.

1. Hồ sơ dự thầu là gì?

Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho các hình thức đấu thầu. Bộ hồ sơ này bao gồm các tài liệu do nhà thầu chuẩn bị để nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

hồ sơ dự thầu qua mạng

2. Bộ hồ sơ dự thầu bao gồm những gì?

Theo điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, hồ sơ được lập gồm có các loại giấy tờ cơ bản theo yêu cầu của từng gói thầu trong các lĩnh vực. Cụ thể:

2.1 Gói thầu xây lắp

Mẫu hồ sơ dự thầu xây lắp được quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT. Các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ xây lắp bao gồm:

– Đơn dự thầu (theo mẫu);

– Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh;

– Bảo đảm dự thầu;

– Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;

– Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu;

– Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu;

– Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu;

Xem thêm: Phân bi ệt hồ sơ dự thầu và hồ sơ năng lực dự thầu

hồ sơ dự thầu là gì

2.2 Gói thầu mua sắm hàng hóa

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, các tài liệu cần có trong hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa cũng bao gồm những loại giấy tờ như trong hồ sơ xây lắp ở trên.

2.3 Gói thầu dịch vụ tư vấn

Căn cứ theo thông tư 01/2015/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu qua mạng cần 2 loại hồ sơ:

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gồm:

+ Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu;

+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;

+ Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu của nhà thầu;

+ Đơn dự thầu (theo mẫu);

+ Giấy ủy quyền nếu trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu;

+ Văn bản thỏa thuận liên danh, nếu nhà thầu tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh;

+ Văn bản về Cơ cấu, tổ chức, kinh nghiệm của nhà thầu.

+ Giải pháp và phương pháp luận tổng quát để thực hiện dịch vụ tư vấn do nhà thầu đề xuất;

+ Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn trong gói thầu này;

+ Lý lịch của những chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu này;

+ Văn bản xác định tiến độ thực hiện công việc;

+ Nội dung khác được nêu tại Bảng dữ liệu đấu thầu.

– Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ:

+ Đơn dự thầu (theo mẫu);

+ Văn bản tổng hợp chi phí thực hiện gói thầu;

+ Thù lao cho chuyên gia tư vấn tham gia vào gói thầu;

+ Nội dung bảng phân tích các chi phí thù lao cho chuyên gia;

+ Chi phí khác cho chuyên gia.

Xem thêm: Hướng dẫn lập hồ sơ dự thầu qua mạng hoàn chỉnh và hợp lệ

2.4 Gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Căn cứ Mục 12 Chương I Phần thứ nhất Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu dịch vụ tư vấn cũng bao gồm những loại giấy tờ giống với hồ sơ xây lắp ở trên.

2.5 Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Mẫu hồ sơ hợp lệ của loại dự án này sẽ được chuẩn bị theo quy định cụ thể của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT, hồ sơ sẽ bao gồm: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính.

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Trong hồ sơ này sẽ bao gồm tất cả những hồ sơ tài chính, pháp lý, năng lực và kinh nghiệm cũng như đề xuất của nhà đầu tư trên cơ sở xác định những tiêu chí của hồ sơ mời thầu, cụ thể gồm:

+ Đơn dự thầu;
+ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu;
+ Giấy ủy quyền (nếu cần thiết);
+ Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi liên danh);
+ Bảo đảm dự thầu;
+ Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư;
+ Đề xuất kỹ thuật;

– Hồ sơ đề xuất tài chính, gồm các giấy tờ chủ yếu như:
+ Đơn dự thầu;
+ Đề xuất về tài chính đối với gói thầu;
+ Bảng biểu thông tin hồ sơ

3. Hướng dẫn cách làm bộ hồ sơ dự thầu qua mạng

Để chuẩn bị mẫu hồ sơ hợp lệ, sau đây là các bước chuẩn bị:

Bước 1: Đọc kỹ hồ sơ mời thầu

Để biết hồ sơ cần những gì, nhà thầu cần đọc kỹ hồ sơ mời thầu để nắm rõ được thông tin mà hồ sơ mời thầu đề ra. Tránh tình trạng bị loại do không chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ  hoàn chỉnh.

hồ sơ mời thầu

Bước 2: Chuẩn bị các biểu mẫu theo hồ sơ dự án

Đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các loại biểu mẫu, đảm bảo hồ sơ của mình hợp lệ. Nếu làm sai sẽ bị loại ngay.

Bước 3: Trình bày hồ sơ theo mẫu

Hồ sơ dự thầu qua mạng gồm những gì? Quý khách hàng cần cung cấp các giấy tờ, tài liệu sau:

– Đối với Bên mời thầu:

+ Bản sao quyết định thành lập của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (CMND) của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

– Đối với Nhà thầu:

+ Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh (GPKD) của tổ chức đăng ký;

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân (CMND) của người đại diện pháp luật của tổ chức đăng ký.

Vậy là bài viết trên đây đã làm rõ hồ sơ dự thầu qua mạng là gì và các tài liệu cần chuẩn bị trong mỗi loại dự án đấu thầu. Ngoài việc chuẩn bị bộ hồ sơ, công ty cần chú ý tới hồ sơ năng lực công ty dự thầu để tăng lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

Bình luận

1 bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NẾU BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM

Khám phá các bài viết khác của FDesign

GIỮ LIÊN LẠC

Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi
bất cứ lúc nào. Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn.
Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn.